FORLØB

2003

2003 – Husker du smagen?

Husker du smagen? er årets tema til Smagens Dag 2003, hvor eleverne skal fokusere på smagssansen og smagens fire grundkategorier: surt, sødt, salt og bittert og herigennem opleve smagens
mange variationer samt erfare, at føle-, høre-, syns- og især lugtesansen har stor indflydelse på smagsoplevelsen. Eleverne får mulighed for at opleve, at tilberedningsmetode og råvarers sæson
samt udvikling og variation i råvareudbuddet har indflydelse på smagsindtrykkene.