FORLØB

2002

2002 – Fremtidens Smag

Årets tema er fremtidens smag. Smag og smagspræferencer ændrer sig. Det er vanskeligt at forudsige hvilke smage der vil præge fremtiden.