FORLØB

1996

1996 – Sæt fokus på et produkt

Når forbrugerne i dag foretager deres indkøb, bliver de stadigt oftere præsenteret for fødevarer, hvis kvaliteter ligger fjernt fra det oprindelige produkt. Formålet med Smagens Dag er, at eleverne får mange sansemæssige smagsoplevelser og får mulighed for at smage fødevarer, der har større smags- og duftkvalitet end andre varer.